Besök från Forum Syd

Lotta Granberg öppnar officiellt hygienrummet på Nata Secondary School.
Lotta Granberg planterar träd på Kasela Secondary School.

Vårt projekt CEG (Campaign Education for Girls) avslutades den 30 juni förra året. Rapport är inskickad till Forum Syd.

I slutet av januari besökte vår handläggare på Forum Syd, Lotta Granberg, Nzega för att följa upp projektet. Hon träffade vår samarbetspartner TPBC, skolchefen för Secondary-skolorna samt gjorde flera skolbesök för att möta elever, föräldrar och lärare. Lotta fick öppna det senaste hygienrummet för flickor, som sponsrats av Rotary i Svedala. Nu finns snart hygienrum på fem olika skolor. Detta underlättar ytterligare för flickorna att gå i skolan när de har mens. (I vårt senaste projekt fick flickorna sy tygbindor, vilket ökade deras närvaro.)

Lotta fick också plantera träd vid skolbesök. Under hösten, när Tandala-representanter besökte vänskolor, startades trädplanteringsprojekt på flera skolor. Då planterades fruktträd och moringaträd. Nu fick vår handläggare på Forum Syd delta i detta projekt.

Lämna ett svar