Nyheter från David Ezekiel

David Ezekiel är föräldralös och har tagits om hand av en syster. Han utbildar sig till bibliotekarie med sponsring via Tandala. Nu är han på praktik på ett bibliotek som ett led i utbildningen. David har skickat foton där han stolt visar upp sitt arbete på biblioteket.

Läs Davids berättelse under fliken Fadder gör skillnad.

 

Lämna ett svar