Året 2017 med Tandala

Medlemsinfo Okt 2017

Medlemsinfo Maj 2017

Foton från besök i Nzega februari 2017-

David Ezekiel praktiserar på biblioteket, som en del av sin utbildning till bibliotekarie. Läs om David under Fadder gör skillnad.

Köket på Kasela sec. school. Skolbygge på gång på Karitu sec.school