Trädplantering på Igalulaskolan

Nu är The Nova Plantation invigd!

Med ballonger, flaggor och inlärd sång av eleverna på svenska!!! ”Du gamla du fria”, klipptes de blågula banden av Anette och The Nova Plantation förklarades invigd.

 

 

 

 

180 fruktträd planterades 29 november, mango, apelsin, citron, papaya och parachichi. Moringaträd ska också planteras, ersätta uttorkade plantor.

 

 

 

Samma dag återinvigdes också brunnen som restaurerats och fördjupats, och underlättar bevattningen av de nya träden.

Vi planerade också vårt nya projekt på Igalula, solpaneler, som kommer att förenkla dataundervisningen med tillgång till egen strömkälla.

Ett stort TACK till alla inblandade under en fantastisk dag på Igalula och dessutom våra ambitiösa igångsättare, Mr Mtalai och Mr Nassoro!

Many thanks to all of you involved, teachers among others at Igalula and also Mr Mtalai and Mr Nassoro, for all support and guiding during our projects!