CAMPAIGN EDUCATION FOR GIRLS (CEG)

Till dig som är företagare och vill sponsra Tandalaföreningens projekt i Tanzania.

Projektmål:
Möjlighet för flickor i Secondary Schools att ta examen i samma utsträckning som pojkar.
Vi arbetar för att flickors närvaro i skolan ska öka.

Detta når vi genom att:
– Flickorna får möjlighet att närvara i skolan även när de har mens.
– Utrusta skolan med symaskin. Lära flickorna att sy och använda mensskydd.
– Utrusta skolan med hygienutrymme för flickor, med tillgång till vatten.
– Utbilda föräldrar om mänskliga rättigheter och alla barns rättighet till utbildning.
– Skapa nätverk för flickorna så att de kan utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i motståndet mot att sluta skolan för arbete i hemmet eller tidiga äktenskap.

Vad ska dina pengar gå till?
Projektet genomförs avTandalaföreningen, www.tandala.org
Vi har verkat i Nzegaområdet med olika skolprojekt sedan 1994.
Det aktuella projektet är godkänt av SIDA. Detta innebär att vi står för 10% av kostnaderna i projektet och SIDA bidrar med resten.
Föreningens 10% kallas för ”Egeninsats” och det är här ditt bidrag är till stor hjälp.


Sätt in ditt bidrag på Bg nr 5589-7565 eller Swisha 123 608 6904. Märk insättningen med CEG och vem som är sponsor.

Lämna ett svar