Upprop

Många av våra sponsrade elever har lyckats bra i sina studier. Det innebär att många fler kan gå vidare till Form V och VI. Några elever får stöd av en personlig sponsor medan många av eleverna får stöd genom Fadderfonden. När nu många fler elever går vidare har det inneburit att fonden inte längre räcker till för att stötta alla dessa elever.

Har du lust att göra en insats så att våra tidigare sponsrade elever kan få en högre utbildning och därmed en ljusare framtid?
Då kan du sätta in en slant på BankGirokonto 5589-7565, PlusGirokonto 24 78 94 – 9, eller Swisha till 123 608 69 04. Skriv Fadderfonden på din insättning.

//

Many of our sponsored students made good results in the examinations and are selected to Form V and VI. Some of the students have a sponsor, but several students are sponsored by The Tandala Fund. As a result of more students studying in Form V and VI the fund no longer has enough money.

If you want to help the students to get a better education and a better future you can send your contribution to Tandala bg 5589-7565, pg 24 78 94 – 9, or swish to 123 608 69 04 (only from Swedish accounts). Write The Fund at your contribution.

 

Lämna ett svar