Historien om Joshua Mhodja

Joshua Mhodja är en ung man som fått en chans att skapa sig en framtid tack vare hårt eget arbete och ekonomiskt stöd från sponsorer i Tandalaföreningen.

Joshuas far försvann tidigt. Hans mamma gifte om sig – tyvärr med en man som var hiv-smittad. Familjen utökades med en liten flicka, som olyckligtvis blev hiv-smittad. Efter att båda föräldrarna avlidit i aids blev Joshua familjen nya överhuvud.  Han fick ta ansvar för sin äldre syster och sin hiv-smittade lillasyster. Genom Tandalaföreningens försorg blev Joshua sponsrad, vilket gjorde det möjligt för honom att gå Secondary school.

Joshua arbetade hårt i skolan. Han lyckades så bra  med sina studier att han kom in på juristutbildningen efter Secondary school. Hans sponsorer betalade universitetsutbildningen och idag är Joshua färdig jurist. Han håller nu på att vidareutbilda sig till advokat. Planen är att så småningom öppna ett eget advokatkontor.

Joshua hjälper också båda sina systrar så att de kan få utbildning och så småningom ett jobb. Han är ett strålande exempel på hur sponsring av en elev kan ge möjlighet för fler människor i Tanzania att utbilda sig och skapa sig en framtid.

Foto: Gun-Britt Wiberg
Tandalas fadderverksamhet är hjälp som når fram och som kan göra skillnad. Genom att sponsra en elev kan man hjälpa en  hel familj att få en ekonoimskt trygg framtid.

 

/Gunilla Lundahl

Lämna ett svar