Årsmöte 2022

Årsmöte i Tandalaföreningen. Org. nr 802430-3565

Protokoll 2022-04-27
Plats: Roslättskolan i Svedala
Närvarande: Kerstin Engleson, Per Engleson, Gun-Britt Wiberg, Gunilla Lundahl, Magnus Borglin, Ronnie Katra, Ann-Christine Ohlsson, Siri Bergenblad, Micke Rehn, Helena Havrup, Martine Borglin, Anette Gröndahl Asp, Rolf Asp, Ingrid Persson, Ingrid Ahlm, Ing-Britt Rosberg

 1. Ordföranden Per Engleson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Per Engleson valdes till mötesordförande.
 3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.
 4. Martine Borglin och Siri Bergenblad valdes att justera protokollet.
 5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 6. Dagordningen godkändes utan ändringar.
 7. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 8. Den ekonomiska redovisningen godkändes.
 9. Revisionsberättelsen godkändes.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år.
 12. Val av övriga styrelsemedlemmar
  Ordinarie: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Gun-Britt Wiberg, Magnus Borglin,
  Ann-Christine Ohlsson, Siri Bergenblad
  Suppleanter, Ingrid Persson, Micke Rehn, Helena Havrup
 13. Till revisorer valdes Ronnie Katra och Rolf Asp.
 14. Valberedning, Anette Gröndahl Asp och Siv Hansson. Sammankallande är Anette Gröndahl Asp.
 15. Beslutades om oförändrad medlemsavgift, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor.
 16. Inga övriga ärenden till årsmötet har inkommit till styrelsen.
 17. Inga motioner till årsmötet har inkommit.
 18. Övrigt: En sammanställning av antalet vedsnåla vedspisar som tillverkats och skänkts, ska upprättas.
 19. Årsmötet avslutades.

Höllviken 2022-04-27

Ordförande ____________________________________
Per Engleson

Sekreterare ___________________________________
Kerstin Engleson

Justerat av ____________________ _______________________
Martine Borglin & Siri Bergenblad