Årsmöte 2017

Årsmöte i Tandalaföreningen 2017-03-22

Protokoll

Plats: Värbygården i Bara

Närvarande: Kerstin Engleson, Per Engleson, Ingrid Monthan, Gun-Britt Wiberg, Gunilla Lundahl, Ronnie Katra, Pia Katra, Lars Hansson, Barbro Jönsson, Ingrid Ahlm, Martine Borglin,  Ella Hansson, Inger Rönnbäck, Åsa Rosqvist, Ella Rosqvist, Camilla Stalbohm, Anette Gröndahl-Asp, Ellinor Borgas, Göran Pamp, Siri Bergenblad, Siv Hansson, Gerd Hansson, Lars Larsson, Ann-Christine Ohlsson

 1. Ordföranden Per Engleson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Per Engleson valdes till mötesordförande.
 3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.
 4. Ingrid Ahlm valdes att justera protokollet.
 5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 6. Dagordningen godkändes utan ändringar.
 7. Verksamhetsberättelsen delades ut, lästes upp av sekreteraren och godkändes.
 8. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.
 9. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år.
 12. Val av övriga styrelsemedlemmar

Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Gun-Britt Wiberg, Ingrid Monthan,

I styrelsen ingår även skolrepresentanterna

Skola/Vänskola                                                  Skolrepresentant/er

Bjärehovskolan/ Itobo Sec.                          Mattias Andersson

Hagalidskolan/Mwanmala Sec.                 Gunilla Lundahl, Siri Bergenblad

Linåkerskolan/                                                     Helene Rosengren

Marbäckskolan/Chamwabo Prim.            Ingrid Persson, Sofie Palm

Naverlönnskolan/ Nzega Day Sec.           Camilla Stalbohm

Kyrkskolan/ Igalula Prim.                              Anette Gröndahl-Asp, Steve Nilsson

Roslättsskolan/Bulunde Prim.                    Ingrid Ahlm

Rutsborgskolan/Mwanhala Sec.                Vakant

Röda skolan/ Udutu Prim.                              Vakant, Kontaktperson: Pia Katra

Mölleskolan/ Senge Prim.                              Vakant, Kontaktperson: Inger Solvén J.

Karitu Sec.                                                               Karl-Erik Olsson, Norrtälje

Nata Sec.                                                                  Vakant

Iyombo, Handikappklass                                Värby Församling, Kontaktperson:

Ann-Christin Ohlson

Som representant för enskilda medlemmar valdes Ann-Christine Ohlsson.

 1. Till revisorer valdes Bert Isgren och Ronny Katra.
 2. Till valberedningen valdes Martine Borglin och Ella Hansson. Sammankallande är Martine Borglin
 3. Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor. Årsmötet beslutade att behålla fadderavgifter 400 kr/år.
 4. Övriga frågor: Hemsidan diskuterades.

– Åsa Rosqvist ska tillsammans med Ella Rosqvist föra över aktuell information till WordPress. Det kommer att bli lättare att lägga in bilder. Hemsidans namn blir oförändrat www.tandala.org.

– Gåvokorten kan nu tryckas med den hemsidesadressen. Diskuterades även att Åsa Rosqvist ska göra ett sponsorbrev med kort om det nya projektet och aktuella bilder.

– Pia Katra ska ta kontakt med Tim på IT avdelningen/Svedala skolor och höra om de har datorer att skänka till våra vänskolor.

– Gun- Britt ska prata med Marta i FC Rosengård och fråga om vårt projekt Campaign Education for Girls är något för dem att engagera sig i.

– Martine Borglin berättade om ”mirakelträdet” Moringa. Det skulle kunna vara något att prova att odla i Nzegaområdet. Nya forskningsrön visar att fröna kan användas för att rena vatten. Man kan också utvinna både mat och olja ur trädet

 1. Årsmötet avslutades

Efter årsmötet samlades styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte.

Ordförande       ____________________________________

Per Engleson

 

Sekreterare        ___________________________________

Kerstin Engleson

 

Justerat av         ___________________________

Ingrid Ahlm