Året 2020 med Tandala

Verksamhetsberättelse 2020

Tandala, Svedala-Tanzaniaföreningen, org nr 802430-3565

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning och redovisar härmed ett sammandrag av verksamheten.

 • Ordförande: Per Engleson
 • Vice ordförande: Gunilla Lundahl
 • Sekreterare: Kerstin Engleson
 • Kassör: Magnus Borglin
 • Projektledare: Gun-Britt Wiberg
 • Biträdande projektledare: Gunilla Lundahl
 • Representant för enskilda medlemmar samt fadderansvarig: Ann-Christine Ohlsson
 • Suppleanter: Ingrid Persson, Micke Rehn, Bernardica Bröddén

Medlemskola/Vänskola Skolrepresentant

 • Bjärehovskolan/ Itobo Sec. – Mattias Andersson
 • Hagalidskolan/ Mwanmala Sec., Mwanmala Prim. – Siri Bergenblad, Linda Sandgren
 • Marbäckskolan/ Chamwabo Prim. – Anders Olnert
 • Naverlönnskolan/Nzega Day Sec. – Camilla Stalbohm
 • Kyrkskolan/ Igalula Prim. – Åsa Badeur, Steve Nilsson
 • Roslättskolan/ Bulunde Prim. – Helena Havrup
 • Lerbäckskolan/Lakuyi Prim. – Martine Borglin
 • Rutsborgskolan/ Mwanhala Sec. – Peter Tundo

Årsmöte
Årsmöte hölls 2020-10-19, försenat på grund av Covid-19. Endast 12 medlemmar närvarade.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten varav ett var ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet. Dessutom har på grund av Covid-19 ett reducerat antal i styrelsen (6) haft ett extramöte.

Medlemsantal
Föreningen har under året haft 65 betalande medlemmar och 8 medlemskolor.

Vänskolearbetet
Ute på skolorna fortsätter arbetet med att stötta vänskolorna i Tanzania. Bidrag har skickats till mat och sponsring av fadderelever. Samtliga vänskolor har skickat bidrag till vattentankar och handtvål. Utöver detta har bidrag skickat till trädplantering, solceller, elektricitet, våningssängar med madrasser till elever som bor på skolan samt ett tillagningskök utomhus.

Övriga bidrag
Privata givare och Värby församlings Tandala-projekt har bidragit till att bekosta fler vattentankar och handtvål. Tillsammans med vänskolorna blev det 55 st. Att vattentankar fanns på skolorna var ett krav för att eleverna skulle få återvända efter tre månaders nedstängning under våren på grund av Covid-19.

Lions Club Svedala har sponsrat fem energisnåla spisar till fyra skolor, Itobo, Mwanhala, Nata och Chamwabo.

Aviatörernas MC-klubb i Staffanstorp har skänkt bidrag till mat åt eleverna på Bulunde Primary School.

Privata givare i Norrtälje har bidragit till skollunch för eleverna på Karitu Secondary School.

I Tandalainfo oktober 2020 informerades om möjlighet att ge en julgåva till föreningens arbete. Ca 8 000 kr skänktes och användes till skollunch på vänskolor i Nzega-distriktet.

Verksamhet under året
Projekt CEF, Campaign Education for the Future, med bidrag från Forum Syd skulle starta 2020-01-01. Projektet försenades och allt har inte kunnat genomföras enligt planen på grund av Covid -19. Skolorna i Nzega var stängda under mars, april och maj 2020.

Vänskolorna har under året arbetat med olika aktiviteter och insamlingar.

Fadderverksamhet
Föreningen, vänskolor och privata faddrar har sponsrat 60 elever i form I-IV och 25 elever i utbildningar efter Secondary School, form V och VI, teknisk utbildning, sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och administrativ utbildning.

Resor till Tanzania
Inga resor har kunnat göras på grund av Covid-19.

Hemsida/Facebook och informationsmaterial
Föreningens hemsida www.tandala.org kan nu läsas på engelska. Gåvobevis kan nu tryckas ut via hemsidan. En ny 6-sidig informationsfolder har tagits fram och tryckts i 200 ex. Tandalainfo har skickats ut i maj och oktober.

Tack
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till föreningens arbete under det gångna året.