Året 2015 med Tandala

Ett år går fort. Nu är det redan 2016. Verksamheten i Tandala är minst lika livaktig som tidigare.

Ett varmt TACK till alla som på något sätt stöttar Tandalaföreningens verksamhet!

Medlemsantal

Föreningen har under 2015 haft 51 enskilda medlemmar och 10 medlemsskolor. Utöver dessa har 13 personer enbart betalat fadderavgift.

Utvecklingsprojekt

Tandala beviljades ett bidrag från Forum Syd till en förstudie som avsågs leda till en ny ansökan om ett rättighetsbaserat projekt med speciell fokus på flickornas möjligheter att fullfölja utbildning på gymnasienivå i samma omfattning som pojkarna. Sju medlemmar besökte Nzega och hade möten med skolrepresentanter på olika nivå och styrelsen i vår nya samarbetspartner TPBC. Som ett resultat av förstudien skrevs en ny ansökan som nu behandlas av Forum Syd.

Besök från Tanzania

I september fick vi besök av föreningens projektkoordinator och allt-i-allo Isaack Nyisaba. Isaack besökte de flesta av våra vänskolor och våra sponsorer Aviatörerna i Staffanstorp och Värby  församling i Bara. Isaack hann också med ett besök i Norrtälje hos vännerna till Karitu secondary school samt ett kort besök i Stockholm.

Vänskolearbetet

På medlemsskolorna fortsätter arbetet med att stötta vänskolorna i Tanzania. Vänskolor har fått bidrag till mat, utrustning, ny pump och reparation av vattentank.

Fadderverksamheten

Under 2015 har 73 elever i secondary school och 21 elever i högre utbildning fått stöd att fullfölja sin skolgång.

Två elever på primary school har fått ett litet bidrag till skolutrustning.

Sponsorverksamhet

Tandalaföreningen uppskattar stödet från alla våra aktiva sponsorer. Här på föreningens hemsida finns artiklar om några av sponsorernas verksamhet. Bl.a. har insamlade medel från Värby församling gått till kyrktak, mat till fattiga bybor och mat och skolutrustning till barn med olika funktionshinder.

Medlemsmöte

Vid Isaack Nyisabas besök hölls ett medlemsmöte på Hagalidskolan där Isaack berättade om skolsystemet i Tanzania och om livet i Nzega.

Hemsida och Facebook

Tandalaföreningen fortsätter att synas här på hemsidan och på facebook.

 

Tandalaföreningens styrelse

genom

Gunilla Lundahl Ordförande

Kerstin Engleson Sekreterare