Året 2014 med Tandala

2014 var ännu ett aktivt år i Tandalaföreningen.

Medlemmar

Föreningen har med glädje sett en liten ökning i antal medlemmar. Vi årets slut kunde vi notera 64 betalande medlemmar.

Verksamhet under året

Utvecklingsprojekt

Projekt Maendeleo in secondary schools in Nzega avslutades 2013. Under våren 2014 skrevs slutrapporten till Forum syd – ett digert dokument som godkändes.

Under året gjordes också en ansökan för ett treårsprojekt som vi fick avslag på. I stället påbörjades en ny ansökan om ett ettårsprojekt.

Vänskolearbetet

Ute på skolorna fortsätter arbetet med att stötta vänskolorna i Tanzania. Genom detta arbete får vänskolorna bidrag till skollunch, läroböcker, idrottsutrustning, dricksvattenbrunn m.m.

Idérikedomen är stor när det gäller att samla in medel. Aktiviteter som brödbakning och försäljning, Luciatåg, arbetsdagar och Tanzanialopp har under året genomförts.

Fadderverksamheten

Antal faddrar och fadderelever ökade under året. Under 2014 fick 97 elever stöd att fortsätta sin skolgång, både i secondary school (43 flickor och 35 pojkar) och annan utbildning (6 flickor och 13 pojkar). Vi är glada att fler flickor får chans till utbildning. Fortfarande är det en större andel pojkar i secondary skolorna, speciellt i de högre årskurserna.

Sponsorverksamhet

Tandalaföreningen uppskattar mycket stödet från alla våra aktiva sponsorer. Här på föreningens hemsida finns artiklar om några av sponsorernas verksamhet.

Upplevelseresa

Under sommaren företogs under ledning av Gun-Britt Wiberg en medlemsresa till Tanzania. Resan inleddes med safari och avslutades på Zanzibar för de som så önskade. Däremellan besöktes Nzega där resenärerna besökte våra vänskolor och bekantade sig med människorna och vardagslivet i en tanzanisk småstad.

Medlemsmöte

Under hösten hölls ett medlemsmöte där resenärer från upplevelseresan berättade om sina spännande upplevelser.

Hemsida och Facebook

Tandalaföreningen fortsätter att synas med hemsida och på Facebook. Gå gärna in och gilla vår Facebook-sida.

TACK!

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till föreningens arbete under det gångna året. I en ideellt baserad verksamhet är varje bidrag värdefullt.

 

Genarp mars 2015

Tandalaföreningens styrelse

genom

Gunilla Lundahl, ordförande

Kerstin Engleson, sekreterare