Året 2013 med Tandala

Nu skriver vi 2014 och det är dags för en tillbakablick på året som gått.

Fadderelever

Med glädje ser vi att antalet faddrar och fadderelever har ökat. Nu får 80 elever stöd att fortsätta sina studier i secondary school eller andra utbildningar. Eleverna är jämnt fördelade på pojkar och flickor.

Vi hoppas att du som är fadder vill fortsätta att sponsra din fadderelev eller bidra till Fadderfonden, Secondary School eller andra utbildningar. Eleverna är jämnt fördelade på pojkar och flickor.

Vänskoleverksamheten

Skolorna är fortsatt aktiva i vänskolearbetet och hjälper sina vänskolor att t.ex. servera skollunch, köpa in böcker och bollar. En skola har under året fått en ny dricksvattenbrunn av vännerna i Sverige.

Besök från Tanzania

I början av maj fick vi besök av tre vänner från Nzega. De fick sin resa sponsrad av vår vänförening Tanzaling. En av besökarna var Enock som gärna agerar chaufför när någon från Tandalaföreningen besöker Nzega. Tandalaföreningen arrangerade ett digert program som bl.a. innehöll skolbesök, besök på galopptävling, middagar och grillkväll i vacker skånsk natur. Det var roligt att få chans att ge tillbaka lite av den gästfrihet besökare från Sverige alltid möts av i Nzega.

Projekt Maendeleo

Under hösten avslutades vårt senaste treåriga biståndsprojekt. Sedan 2011 har elever fått stöd att starta nätverk mellan elevråden, kurser i hållbart jordbruk har anordnats, lärare har fått fortbildning i naturvetenskapliga och praktisk-estetiska ämnen, elever, skolpersonal och föräldrar har fått utbildning om barnkonventionen och mänskliga rättigheter och dessutom har vi satt fokus på flickornas utbildningssituation. En avslutande rapport kommer under våren på hemsidan www.tandala.org.

Svedala marknad

Tandala vill synas. Under en helg i juni deltog vi med en utställning på Svedala marknad. Vi hade en skärmutställning med nytagna foton från våra Tandala-aktiviteter i Nzega. Vi hade även med ett foto- och text-reportage om hur Roslättskolan arbetar för sin fadderskola Bulunde. Samtidigt sålde vi loppisprylar och skramlade med bössor. Tyvärr var marknaden oerhört regnig och besöksantalet var betydligt mindre än vad det brukar vara. Trots detta fick vi in medel till vår hjälpverksamhet samt god reklam. Våra sponsorer av projekt Maendeleo fick fin reklam genom exponering av deras namn i utställningen.

Facebook

Tandala finns nu som Gilla-sida på Facebook. www.facebook.com/tandalaforeningen

Facebooksidan fyller två funktioner. Dels är det en informationskanal till medlemmar och andra som stödjer vår verksamhet och dels är det en möjlighet för samverkan mellan oss i Sverige och våra vänner i Nzega. Vi försöker därför skriva både på svenska och engelska på Tandalas Facebook-sida.

Sponsorer

Tack alla som bidragit till att finansiera egeninsatsen till vårt projekt och även bidragit till riktade insatser som brunn.

 

Ett stort TACK till alla som bidragit till Tandalaföreningens verksamhet under 2013.

För Tandalaföreningen

Gunilla Lundahl                        Gun-Britt Wiberg                                   Ingrid Monthan

Ordförande                                Projektledare                                            Kassör

Kerstin Engleson                     Ann-Christine Olsson

Sekreterare                                Fadderansvarig