Året 2012 med Tandala

Nu har ännu ett aktivt Tandala-år passerat. Under 2012 har vi med glädje sett att våra insatser i Nzega förbättrar villkoren för många människor. Dessa insatser är inte möjliga utan stöd från er sponsorer, medlemmar och faddrar.

15-års jubiléet

Den 5 maj firade vi Tandalaföreningens 15 år med SIDA-stödda projekt med ett evenemang på torget i Svedala. Eleverna på de svenska vänskolorna hade förberett festligheterna genom att tillverka tavlor, målade stenar, bakverk m.m. som såldes till förmån för föreningens verksamhet.

Tandaladagen inbringade drygt 15000 kr som går till olika aktiviteter på våra vänskolor.

Fadderelever

Under året har ett 70-tal elever kunnat fortsätta sina studier i Secondary School eller utbildning efter Secondary School.

Vi har 15 elever som utbildar sig till snickare, sjuksköterska, lärare, jurist eller ekonom.

Som fadder kan du antingen ge bidrag till Tandalas fond eller betala skolavgift m. m. för en namngiven, personlig elev.

Skollunch

Regnen fortsätter att vara sparsamma eller utebli helt, vilket leder till att ingen majs kan skördas. På marknaden stiger priset vilket innebär att många inte har råd att köpa majs. I början av året kunde vi, efter en riktad insamling, skicka pengar till alla våra vänskolor så att eleverna kunde få lunch under ett par månader.

Skollunch i Nzega school district är en mugg majsvälling. För en del barn har det varit det enda målet mat de fått under en dag.

 

 

Projekt

Vårt SIDA-stödda projekt går 2013 in på det sista året. Projektet handlar bl.a. om barnkonventionen och människors rättigheter. Under året har elever och deras föräldrar fått utbildning så att de ska kunna bedriva påverkansarbete både lokalt och på riksnivå. Skolorna har arbetat med att planera odlingar, lärare har fått utbildning, elevråden har fortsatt sitt nya nätverksarbete…

Bidragen från våra sponsorer gör det möjligt att genomföra projektet.

Vi hoppas att du vill fortsätta att stötta vår verksamhet och tillönskas ett Gott Nytt År.

 

För Tandalaföreningen

Gunilla Lundahl (Ordförande) Gun-Britt Wiberg (Projektledare) Ingrid Monthan (Kassör)

Ulf Jonsson (Sekreterare) Ann-Christine Olsson (Fadderansvarig)