Varför betala medlemsavgift?

Dags att betala medlemsavgift för 2020

Tandalaföreningen är en ideell förening som försöker begränsa de administrativa utgifterna så långt det är möjligt. Vi har en del utgifter för exempelvis porto, banköverföringar till Tanzania och hemsidan. Den senaste stora utgiften var för tryckning av en informationsbroschyr. Vi tycker att det är viktigt att kunna nå ut med information till de som är intresserade av vår förening.

Vi vill inte använda insamlade medel för administrativa utgifter. Därför är vi beroende av att vi har ett antal medlemmar som genom att betala medlemsavgift kan stötta vår verksamhet. Ni är hjärtligt välkomna att bidra!

Alla i Tandalaföreningen arbetar ideellt. Flera av oss reser med jämna mellanrum till Nzega och följer upp arbetet där. Detta sker på egen bekostnad.
Medlemmar i föreningen är 10 skånska vänskolor runt Malmö, faddrar till ca 60 elever, övriga intresseverksamheter samt enskilda stödjande medlemmar.
Skulle du kunna tänka dig att bli en stödjande medlem i Tandalaföreningen?
Sätt in 100 kr på BankGirokonto: 5589-7565, eller Swish till 123 608 69 04 och skriv medlemsavgift, ditt namn, adress och e-postadress.