Tandalaföreningens policy angående sponsring av utbildning