HUR KAN DU BIDRA?

Det finns många möjligheter. För Tandalaföreningen är inget bidrag för litet.

  • Du kan bidra bara genom att bli medlem, 100 kr/år.

Tandalaföreningens policy är att alla skänkta pengar ska gå till elever och skolor i Tanzania. Vi har en väldigt liten administration eftersom allt arbete i Sverige utförs av frivilliga krafter. Föreningen får dock betala en bankavgift varje gång kassören skickar ner pengar.

Föreningen har avgifter för hemsidan, betalar vår koordinator och lokala kassör en liten summa för allt arbete de gör för oss i Nzega med omnejd. Kort sagt dessa utgifter betalas av medlemsavgifterna. Utan tillräckligt med medlemmar kan vi inte bedriva den verksamhet vi gör. Skriv ”Medlemsavgift” på din inbetalning.


  • Du kan bli fadder åt en skolelev under hans/hennes studier på Secondary School, vilket innebär först och främst ”form I” skolår 8, ”form II” skolår 9, ”form III, form IV. Efter detta skolår har eleverna slutprov och tar examen. Som fadder betalar du skoluniform, skrivmateriel och provavgifter i form II och IV. Du som fadder får kontinuerlig information från Tandalaföreningen.

  • Vi tillhandahåller Gåvobrev som kan användas vid födelsedagar och som julgåva. Det finns också kort man kan skicka som kondoleans, kallat Minnesgåva.
    Ta då kontakt med Tandalaföreningens sekreterare, så får du hemskickat med vanlig post.

  • Om du inte vill binda upp dig och vara fadder kan du när som helst skänka ett bidrag till Tandalaföreningens fond. Det kan vara stort eller litet. Allt är välkommet och gör skillnad.
    Skriv ”FOND” i meddelandefältet.

Vad används då de pengarna från FOND-kontot till?
– Skoluniform, skolmaterial mm för att låta ytterligare elever gå i Secondary Schools.
– Om en fadder inte kan fortsätta att betala, används fonden så att den eleven slipper avsluta sin skolgång.
– Elever som kommit in på en utbildning som t ex lärare, sjuksköterska eller annan yrkesutbildning kan söka pengar ur fonden.

Bankgironummer: 5589-7565

Swish 123 608 6904

Kom ihåg att skriva namn, mailadress och telefonnummer.