Hur blir jag fadder?

Du kan välja att vara fadder på två sätt:

1. Stöd till en speciell elev: Du betalar 400 kr/år till en namngiven elev. Pengarna räcker till skoluniform, provavgifter och bidrag till böcker och skrivmateriel för studier i Form I – IV. Dessutom går en del av bidraget till fadderfonden – se punkt 2. Pengarna sätts in på Tandalaföreningens bankgiro 5589-7565 eller Swish nr. 123 608 6904  i början av varje år.

Vid inbetalning anger du ditt eget namn, adress och e-postadress och namnet på den elev du sponsrar.

Om du är ny fadder skriver du ditt eget namn, adress och e-postadress och Ny elev. Du får genom föreningen veta namnet på din elev så fort detta är klart. När du väljer att stötta en speciell elev är det viktigt att du ansvarar för inbetalning i upp till 4 år.

Som fadder får du namn och adress till elevens skola. Vill du ha personlig kontakt ansvarar du själv för denna kontakt.

2. Stöd till fadderfonden: Du betalar in valfritt belopp till Tandalaföreningens bankgiro 5589-7565 eller Swish nr. 123 608 6904  . Skriv ditt namn, adress och e-postadress och Fond vid inbetalning. Antingen betalar du in ett belopp varje år eller så ofta du vill.

Pengarna går till elever som fortsätter i Form V och VI eller på yrkesskola.  Elever i behov av detta stöd skriver en ansökan till Tandalaföreningen.

 

Bidrag utdelas enligt följande:
Rektor på respektive skola i Nzega inkommer i början av varje år till Tandalaföreningen med en lista på de elever som hart en personlig fadder eller prioriteras för bidrag till skolavgift.
Utifrån befintliga medel sätts bidrag in på konto i Nzega som behörig person där hämtar ut och fördelar. Rektorerna ska därefter översända redovisning till Tandalaföreningen.

Medlemsbrev kommer att skickas ut till alla bidragsgivare en gång per år (i möjligaste mån via e-post).

(Tyvärr kan du inte betala via autogiro, eftersom detta system blir för dyrt för föreningen.)