Fadderverksamhet

Fadderskap

Tandala föreningens verksamhet bygger till stor del på våra faddrar. Som fadder får man kontakt med en elev och kan hjälpa henne/honom att finansiera studierna. En styrka med föreningen är att den så liten, relativt de stora organisationerna. Man kan som fadder få en nära, personlig relation med sitt fadderbarn, om man vill. Tack vare att vi inte har några mellanhänder, utan själva reser till Nzega, kan faddrarna vara säkra på att alla pengar och eventuella smågåvor verkligen kommer fram till barnen.

Vi behöver ständigt fortsatt stöd för att hjälpa elever /blivande elever i de gymnasieskolor (Secondary Schools) som finns inom ”vårt” område i Tanzania. Du kan hjälpa till på flera sätt:

Fadder

Fadderskap innebär att man garanterar att betala i fyra år. Därefter fattar man nytt beslut om man vill sponsra utbildning i form V och VI. Avgiften i den senare delen av secondary school är betydligt högre än i form I – IV. Kostnaden kan variera från  500 kr (statlig sec. school) till 5 000 kr (privat sec. boarding school). En elev går i distriktets gymnasieskolor under fyra år. Vissa av åren tillkommer det provavgifter.

Vill du nu fortsätta att vara (eller bli) fadder så sätt in 400 kr enligt nedan. Detta räcker till skoluniform, ev. provavgifter och viss materiel (böcker och skrivmateriel).

Bankgiro 5589 – 7565 eller Swish till 123 608 69 04. Skriv namn, adress och e-postadress på talongen samt märk med Fadderelev. Obs ! Namn och adress är viktigt med tanke på att kunna ha möjligheten att brevväxla med sin elev.

Till dej som under året haft en fadderelev i årskurs 4 (form IV) dvs sista årskursen:

Vill du fortsätta betala till eleven (om han/hon vill fortsätta skolan efter årskurs 4) så meddela oss detta. Vi tar då reda på om eleven fortsätter på annan skola , årskurs 5 och 6 och vad detta kostar. Det gäller då skolavgift och internat. Kostnaderna här är högre än i årskurs 4.

Bidrag

Bidrag till Primary Schools (grundskolor) från en skola eller enskilda i Sverige sättes in på  bankgiro 5589-7565 eller Swishas till 123 608 69 04. Bidraget kan då gå till den skola som anges på talongen.

Bidrag till Secondary Schools (gymnasieskolor) från en skola, ett företag eller enskilda i Sverige sättes in på bankgiro 5589 – 7565. Bidraget går till den skola man anger på vid inbetalningen. På så sätt kan man får kontakt med denna skola och följa arbetet där.

Medlemsskap

Ett sätt att stödja oss är att bli medlem i vår förening, TANDALA. Medlemskap i föreningen: enskild medlem årsavgift 100 kr och skola 500 kr. Inbetalas på bankgiro 5589-7565 eller Swisha till 123 608 69 04. Glöm inte att ange namn och adress och e-postadress.

Vår förening är godkänd hos Forum Syd som är SIDAs kontaktorgan för föreningar (NGO = non governmental organisations) som arbetar med projekt i utvecklingsländer.

För mer information, tveka inte att kontakta oss.

Fadder gör skillnad