BIDRA TILL VÅR FOND

Om du inte vill binda upp dig och vara fadder kan du när som helst skänka ett bidrag till Tandalaföreningens fond. Det kan vara stort eller litet.  Allt är välkommet och gör skillnad.

Sätt in ditt bidrag på Tandalaföreningens bankgironummer 5589-7565  och skriv FOND i meddelandefältet.

Du kan också swisha  till 123 608 6904 och skriva FOND i meddelandefältet.


Vad används pengarna från FOND-kontot till?

  • Skoluniform, skolmaterial mm för att låta ytterligare elever gå i Secondary Schools.
  • Om en fadder inte kan fortsätta att betala, används fonden så att den eleven slipper avsluta sin skolgång.
  • Elever som kommit in på en utbildning som t ex lärare, sjuksköterska eller annan yrkesutbildning kan söka pengar ur fonden.