Aviatörerna skänker pengar till Bulunde Primary School

Aviatörerna, motorcykelklubb från Staffanstorp, har sedan några år tillbaka skänkt pengar till Bulunde. Klubben vill  samverka med en  organisation där de vet att varje krona  kommer fram. Detta är en av  anledningarna till samverkan  med Tandala. En annan anledning är att Tomas, medlem i  klubben, tillsammans med sin familj sedan länge har ett  fadderbarn genom Tandala. De har under lång tid fått följa  sitt fadderbarn  och sett hur pengarna verkligen gör nytta.

De pengar som Aviatörerna skänker ska gå till skollunch åt  eleverna på  Bulunde och medlemmarna är överens om att  deras bidrag är viktigt och  de kommer att fortsätta sponsra Bulunde framöver.  Några medlemmar fick  möjlighet att  träffa rektor Isaack Daniel för några år sedan, då han var på besök i Svedala. De fick då direkt från rektor höra vilken  nytta  pengarna gör för eleverna. Detta stärker deras  uppfattning att det  verkligen är väl investerade pengar.

Tandala tackar de 21 medlemmarna i Aviatörerna för deras goda initiativ och för samarbetet.

Åsa Rosqvist