Aviatörerna inspirerar Lions Club i Staffanstorp

Aviatörernas MC-klubb i Staffanstorp, har länge tillhört bidragsgivarna till Bulunde Primary School. Klubbmedlemmarna har skänkt pengar som de har jobbat in i samarbete med Lions Club i Staffanstorp. Vid deras senaste samarbetsaktivitet beskrev klubbmedlemmarna vad de skänkta pengarna användes till I Bulunde och vilken skillnad det gör för eleverna där.

Detta bidrog till att Lions Club beslöt att skänka ytterligare medel som kommer Bulunde tillgodo via Aviatörerna. Aviatörerna har också utökat sin summa genom att de under hösten haft en ”dricksskål” stående vid serveringskassan. Vi i Tandala gläds åt deras initiativ och hoppas att många blir inspirerade av detta och följer Aviatörernas exempel.

>> Länk till Aviatörernas MC


The Aviators inspires Lions Club in Staffanstorp

“The Aviators” motorcycle club in Staffanstorp, has been a contributor to Bulunde Primary School in Tanzania for a long time. “The Aviators” have raised money in cooperation with Lions Club of Staffanstorp. As the members of the motorcycle club described how the money was used and what difference it makes for the children in Bulunde, The Lions Club decided to give even more money.

In addition to this “the Aviators” has raised money in a collection box placed on the counter at the cashier. We, the members of Tandala, are happy for this initiative and hope that many will be inspired and follow the example of The Aviators”.

/Åsa Rosqvist

>> Link to Aviatörernas MC