Varför betala medlemsavgift?

Dags att betala medlemsavgift för 2018

Tandalaföreningen är en ideell förening som försöker begränsa de administrativa utgifterna så långt det är möjligt. Vi har en del utgifter för exempelvis porto, banköverföringar till Tanzania och hemsidan. Den senaste stora utgiften var för tryckning av en informationsbroschyr. Vi tycker att det är viktigt att kunna nå ut med information till de som är intresserade av vår förening.

Vi vill inte använda insamlade medel för administrativa utgifter. Därför är vi beroende av att vi har ett antal medlemmar som genom att betala medlemsavgift kan stötta vår verksamhet. Ni är hjärtligt välkomna att bidra!

Sätt in 100 kr på BankGirokonto: 5589-7565, eller Swish till 123 608 69 04 och skriv medlemsavgift, ditt namn, adress och e-postadress.