Vänskolornas verksamhet

TANDALA-NYTT nr 11   Kyrkskolan – Igalulaskolan 2018-06-26

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening,
TANDALAföreningen (TAN-zania-Sve-DALA).
Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

NYSS AVSLUTADE PROJEKT

Basar ”Öppet Hus” torsd. den 7 juni kl. 17-19

Vi arrangerade ett ”öppet hus” på skolan to 7 juni, för alla familjer, med utställningar, försäljningar, barnaktiviteter, loppis, lotteri med finfina skänkta vinster, tipsrunda med vinster, servering med hembakat och underhållning av Skolkören med sånger från Afrika. Elever och personal hade hjälpts åt under terminen att framställa saker av olika sort och planera olika aktiviteter inför kvällen och många föräldrar hade skänkt både hembakat, saker och vinster. Kvällen var välbesökt och kan kallas för en succé, eftersom vinsten blev 5 100 kr!!!!!

Tusen tusen TACK, till alla elever, föräldrar, anhöriga, bekanta och personal, som gjorde denna kväll möjlig!

Pengarna är tänkt att enligt Igalulagruppens önskemål, bl.a. användas till en lund med bl.a. fruktträd, kring Igalulaskolan, som eleverna där själva ska vara med och plantera och sköta. Den kommer att ge välbehövlig skugga och näringstillskott. Vid besök från Nzega i september, kommer detta att planeras.

Insamling vid skolavslutningen 15 juni

Åk 5 hade önskat att vi samlade in en frivillig ”vuxen-kollekt” i kyrkan till förmån för Igalulabarnen, som en avskedsgåva från avgångsklasserna. Denna inbringade 620 kr. Varmt TACK!

PÅGÅENDE/NYA PROJEKT

Besök av herrarna Hamza och Tegile i september

Kyrkskolan får besök av Mr Hamza och Tegile, pensionerade skolledare från Nzega District. Vi kommer då att planera våra pågående och nya projekt.

Nya brunnen i Igalula

Arbetet med att gräva en ny brunn är igång med hjälp av föräldrar och bybor och vi hoppas snart få bilder från den nya brunnen. P.g.a. regnperioden är den inte helt färdigställd än. Själva pumpen finns kvar från den förra förstörda brunnen och ska återanvändas. (Bilden f.d. brunnen från1996)

    Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

Igalulagruppen/Anette Gröndahl Asp
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se
OBS, efter 1/9 -18, ”mentor” för Igalulagruppen:   anetteg.asp@telia.com
Swish vid gåvor och bidrag: 070-26 89 359

ÖVRIG INFO
Medlem
i Tandalaföreningen: 100 kr/år

Fadder: 400 kr/år
(Ett eget fadderbarn får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 under 1 år.)

Mera info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org

 

TANDALA-NYTT nr 10   Kyrkskolan – Igalulaskolan 2018-05-17

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening,
TANDALAföreningen (TAN-zania-Sve-DALA).
Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

NYA PROJEKT

Basar ”Öppet Hus” torsd. den 7 juni kl. 17-19

Vi arrangerar ett ”öppet hus” på skolan to 7 juni, för alla familjer, med utställningar, försäljningar, barnaktiviteter, loppis, servering med hembakat och underhållning av kören. Tanken är att hela skolan är aktiv i detta. Elever och personal hjälps åt under terminen att framställa saker av olika sort och planera olika aktiviteter inför kvällen. Olika årskurser kommer att ansvara för olika stationer, ej riktigt klart än vilka.
(Swish el. kontanter mottages, som bidrag.)

Swish: 070-26 89 359  
Märk med: Igalula

På programmet …

LOPPIS  
Kom till skolan och lämna i förväg:

sommar-fritids-/sport-grejor för barn, leksaker, barnböcker m.m. som ni tröttnat på eller sommarkläder barnen vuxit ur
(men även andra fina saker mottages gärna)

SERVERING och LOTTERI     Skänkta vinster! Dragning kl. 18.45

Matsalen      Korv och bröd  Kaffe, te, saft med hembakat              Kan du baka åt oss?                           

 

IGALULA-

-tipsrunda Matsalen

-försäljning från Tanzania  Matsalen

-utställning och information  Se tavlan i korridoren!

Smyckeförsäljning    C-länken
halsband, armband … t.ex. ”budskapsarmband”
nyckelringar

(Även station under kvällen med egen tillverkning mot bet./kula.)

Aktivitetsbana utomhus gy-salen vid dåligt väder
barnaktivitetsbana med olika lekstationer (gratis)

Och många fler aktiviteter i klassrummen!   B-länken och C-länken

NYA BRUNNEN i IGALULA

Arbetet med att gräva en ny brunn är igång med hjälp av föräldrar och bybor och vi hoppas snart få bilder från den nya brunnen. Själva pumpen finns kvar från den förra förstörda brunnen och ska återanvändas. (Bilden f.d. brunnen från1996)

 

TANDALALOPPET/Naverlönnskolan lö 19 maj kl. 11-13

Igalulagruppen kommer också att vara aktiv där!
Servering och loppis, Stortorget.

 

 Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

Valborgsbulle o dricka
Vi har serverat Valborgsbulle o dricka

Vinst: 4 000 kr

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

 

Igalulagruppen åk 5/Anette Gröndahl Asp
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se
ÖVRIG INFO
Medlem
i Tandalaföreningen: 100 kr/år

Fadder: 400 kr/år (Ett eget fadderbarn får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 under 1 år.)

Mera info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org

 

20171020 TANDALA-NYTT nr 6   Kyrkskolan – Igalulaskolan

Vad har hänt sedan sist på Kyrkskolan för Igalula?

BESÖK från Nzega, Tanzania

Faddermiddag

Mr Isaack Daniel och Mr Godfrey Nassoro Japhary från Nzega District, Tanzania besökte Kyrkskolan den12 september. En av kvällarna bjöd några ur Kyrkskolans faddergrupp våra gäster på middag. Att vara fadder innebär, att man sponsrar med 400 kr/år, och därmed bidrar till en utvald elev, som har en bekymmersam hemsituation och därför riskerar att behöva sluta sin skolgång, även om hen tillhör de allra bästa eleverna. En del av beloppet sparas till högre utbildning.Vi skickade datorer med dem hem, till ett begynnande internet-café/bibliotek, som håller på att byggas upp för ungdomar i Nzega, så de lär sig vilka möjligheter IT medför, att kunna ha kontakt med omvärlden.

IGALULA-veckan

Igalulaveckans resultat

Igalulagruppen ”proudly presents”:
Loppis, bullservering, gåvor och div. annan personalförsäljning, inbringade ca 10 000 kr, från elever, föräldrar och personal. Fantastiskt!

Äntligen kan barnen på Igalulaskolan få ”Rent vatten”, som vi kämpade för redan förra julen, om ni minns, med jullotteriet och slipper bära vatten 4-5 km till dryck och lunch-majsgröten vi sponsrar dem med. Vi får också bort risken att barnen lockas att dricka från vattenpölar, när de är törstiga, med den risk för sjukdomar detta innebär. Nu  kan vi starta den sedan 10 år efterlängtade renoveringen av den brunn som Tandala-föreningen lät bygga redan 1996, men som rasat ihop och blivit obrukbar.

Asante sana!   (Tack så mycket!)

 Lika fin brunn som på Karitu Sec. School, blir det snart igen på Igalula!

NYA PROJEKT

Eftersom Igalulas behov av majsgröt kvarstår, återkommer vår idé om servering av ”bulle o dricka” lagom till Advent, to 30 november, men endast för åk 3-5 denna gång. Det blev lite många förra gången samtidigt, så de yngre får vänta tills efter jul.

Vi har lyssnat och lärt…Givetvis, bestämmer ni föräldrar, om/när/med hur mycket ni önskar bidra med, så jag har fått in en del förslag…

Tycker barnen det är kul, att ha med sig en peng själva och lägga i bössan, så bestämmer ni så. Men, tycker ni inte att barnen ska ha pengar med sig till skolan, går det lika bra att skänka en frivillig slant t.ex. via swish till bullen eller lämna direkt till Anette i ett kuvert! Swish: 070-26 89 359 Märk med: Igalula. (På detta sätt undviker vi den för barnen tråkiga situation, som uppstod, att ngn glömde pengen hemma, men ändå önskade en bulle.)     

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Igalulagruppen/Anette Gröndahl Asp                    Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se
Medlem i Tandala: 100 kr/år Fadder: 400 kr/år       Mera info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org

   

Isaack och Godfrey tackar barnen.                                            

20170928  TANDALA-NYTT nr 5   Kyrkskolan – Igalulaskolan

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening, TANDALA (TAN-zania-Sve-DALA). Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

 Vad har hänt sedan sist på Kyrkskolan för Igalula?

 BESÖK från Nzega, Tanzania

Mr Isaack Daniel och Mr Godfrey Nassoro Japhary besökte Kyrkskolan den12 september. Isaack är rektor på Bulunde Primary School, som är Roslättsskolans vänskola och Godfrey är rektor på Kasela Secondary School, som inte har ngn vänskola ännu.

Barnen tyckte det var väldigt spännande att få höra berättas om hur annorlunda eleverna har det på Igalulaskolan, men också vad som var lika.

På en Primary School går eleverna i åk 1-7 och på en Secondary School kan man jämföra med i Sverige ung. åk 8-år 2 gy. Lite olika alltså, jämfört med i Sverige.

 NYA PROJEKT

Vecka 38 är det som vanligt Igalulaveckan (men även 40-års jubileum för Kyrkskolan!)

TISDAG:      LOPPIS-försäljning i biblioteket på f.m.-rasten   Pris: 5 kr

ONSDAG:    LOPPIS forts.     Handla eller ge ett bidrag i vår insamlingsbössa!

FREDAG:     EXTRA insatt LOPPIS

 Vi tar tacksamt emot LOPPIS-saker för barn, som ingen behöver/ bryr sig om längre:   Leksaker, spel, pussel, böcker, sport och annat kul för barn… Kolla i garderoben!

Lämnas i klassen eller direkt till Anette i musiksalen, TACK!

TORSDAG:  FIKA-försäljning av bulle och dricka i matsalen f.m.-rasten Pris: 10 kr

FREDAG:     IGALULADAGEN/Run for IGALULA 8-13 Flyttad till fr 29/9!

Liksom i fjor springer/går vi runt en bana på ca 3 km. Under banan får barnen vara med om aktiviteter vid olika stationer, med elever som ledare. Lunchen serveras utomhus och dagen avslutas med samling vid flaggstången och grattissång för Kyrkskolan-40 år!

Barnen kommer omklädda för uteaktiviteter denna dag och skicka gärna med regnkläder vid behov!

 Igalulaveckan är ett arrangemang av Igalulagruppen på Kyrkskolan (elever ur åk 5/elevrådet), till förmån för vår vänskola, Igalula Primary School i Tanzania.

Under vintern har det rått svår torka och maten har blivit 4 ggr så dyr som tidigare!!!
Barnen på Igalula är beroende av att vi fortsätter att skicka pengar till den majsgröt som kokas till lunch och för en del fattiga barn, är detta t.o.m. det enda mål mat de får vissa dagar!

Maulidi med sin cykel från Kyrkskolan i våras, efter vårt besök på Igalula

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Igalulagruppen/Anette Gröndahl Asp
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se   Tandalas hemsida: www.tandala.org

 

20170425: Naverlönnskolans Tandalalopp

Under hela våren har eleverna i Tandala-gruppen jobbat med Tandalaloppet.

Inbjudan har designats och eleverna har med gott resultat vidtalat företag i Svedala om sponsring.
Välkommen att springa Tandalaloppet lördagen den 13 maj kl.12. Registrering sker 10.30-11.30. Loppet inleds på Stortorget, vidare genom Svedalas bostadskvarter och avslutas längs Storgatan, där många av Svedalas företag marknadsför sina tjänster och produkter. På Stortorget kommer det att finnas underhållning, grillning mm.
Loppet är ca. 5 kilometer långt.

20170425: Nya projekt på gång på Kyrkskolan: Igalula-gruppen har föreslagit Elevrådet, som beslutat:

– LOPPIS och KAKFÖRSÄLJNING lördagen den 13 maj 10 -13, Stortorget i Svedala

Säkert har ni sett/läst om TANDALA-loppet denna dag?
Naverlönnskolan arrangerar ett lopp med start på Stortorget kl. 12, för sin vänskola. (Registrering 10.30-11.30). Läs mera i SVEDALANYTT !
Vi på Kyrkskolan passar därför på och försöker samla in pengar till vår Igalulaskola samtidigt!

DU FÅR GÄRNA HJÄLPA OSS MED LOPPISEN!

Vi tar tacksamt emot LOPPIS-saker för barn, som ingen behöver/ bryr sig om längre:   Leksaker, spel och annat kul för barn, barnkläder, sport… för barn. Dessa samlas in EFTER SKOLTID i biblioteket av Steve! (INTE på raster eller lektioner)

Vi tar tacksamt emot HEMBAKAT till fikaförsäljningen på Stortorget! LÄMNA i biblioteket dagen innan            (fre 12/5) eller kom väldigt gärna direkt till torget med era kakor/bullar på lördagen!

KOM OCH HANDLA AV OSS!

Igalulagruppen finns på Stortorget kl. 10-13 lö 13 maj. Handla, fika eller ge ett bidrag i vår insamlingsbössa!

VAD HÄNDER I MAJ?

Åk 5 säljer bulle med dricka fredag fm-rasterna (v. 20, 22 och 23)

VAD HÄNDER I HÖST -17?

Mr Isaack Daniel besöker Svedala skolor första veckan i september

Program på Kyrkskolan under planering

Igaluladagen/Run for Igalula första veckan i september

Program under planering

 

20170110: Kyrkskolan – Igalulaskolan 

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening, Tandala (TAN-zania-sve-DALA).

Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan. Hittills har Kyrk-elever möjliggjort skollunch för barnen på Igalula. Pengarna kom från försäljning utav äldre böcker på skolan, som annars skulle slängas av brist på utrymme i biblioteket.

Denna idé kom från en elevgrupp, Igalulagruppen, som skötte försäljningen på ledig tid förra året. Vi fick ett varmt tackbrev från Igalula, för barnens insats förra läsåret!

Vad har därefter hänt på Kyrkskolan för Igalula?

Loppis

Eftersom det 2016 var jubileumsår, hade Igalulagruppen (nu elever i åk 5) så klart kommit på nya idéer. De informerade elevrådet och i klasserna, om att den som ville, kunde ta med sig saker att lämna i Biblioteket, till en loppisförsäljning under jubileumsvecka 38.

Denna vecka samlade vi tacksamt in saker från eleverna, som de tröttnat på och kanske ändå ville slänga bort, t.ex. leksaker, gosedjur, barnböcker, spel och annat kul för barn. Loppiset höll öppet på raster, luncher och strax före mellis.

Behållningen gick till Igalulaelevernas skollunch åter igen.

Run for Igalula (Igalulaloppet)

Under jubileumsveckan arrangerade idrottslärare Tobias Nilsson och Igalulagruppen gemensamt en sport- och aktivitetsdag, med roliga uppgifter att göra tillsammans vid olika stationer, längs en löprunda. Stationerna var tillägnade Igalulabarnen på något passande sätt. Avslutningsvis gick barnen en tipsrunda, där de fick testa sina kunskaper om Igalulaskolan.

Här presenterar Liam arbetet som elever och lärare på Kyrkskolan i Svedala gör för sin vänskola:

Jullotteri – ”Rent vatten”
Givetvis tyckte Igalula-gruppen att vännerna på Igalulaskolan skulle få en ”julklapp”, en åter igen fungerande brunn i byn med ”Rent vatten”, så de anordnade ett jullotteri i varje klass under december. Eleverna skänkte julklappar som vinster och köpte lotter inför den spännande dragningen vid julavslutningen.

Behållningen gick till ”Rent vatten”- återställande av brunnen i Igalula denna gång.

VARMT TACK  för hjälp och bidrag, alla barn och föräldrar!

Igalulagruppen på Kyrkskolan/
Anette Gröndahl Asp och Steve Nilsson
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se