Tandalaloppet

Inför starten på torget i Svedala

Tandalagruppen på Naverlönnskolan berättar:

Tandalaloppet 2017 är ett lopp som anordnades av ungdomar där 62 löpare deltog.

Vi började med att ta kontakt med sponsorer för att få fler engagerade i vårt projekt. När vi hade fått många sponsorer så började vi planera hur allt skulle gå till både innan under och efter loppet. Vi tog kontakt med lokala band och artister, för att få mer liv i centrum under dagen.

När det väl var dags för loppet var det många på plats som hjälpte till och såg till att de gick att genomföra på bästa möjliga sätt.

P.S. De pengar som Tandalaloppet inbringade skänks till Naverlönnskolans vänskola Nzega Day Secondary School .

Höllvikenelever köpte skollunch till Tanzaniaelever

Stora Hammars skola i Höllviken har inlett ett samarbete med Kagongwa Primary School i Tanzania, genom Tandalaföreningen.

Tandalaföreningen bildades 1984 i Svedala. Skolorna samlade in pengar som bidrog till att skolor, brunnar, toaletter kunde byggas i Nzegadistriktet i Tanzanias inland. Så småningom började en fadderverksamhet växa fram. I dag har skolor i många skånska kommuner vänskolor i Tanzania genom Tandalaföreningen.

Kerstin och Per Engleson, som arbetat med vänskolor i Svedala, bor numera i Höllviken. Därför föll det sig naturligt att utöka verksamheten hit. Men det var en lärare på Stora Hammars skola som kontaktade dem, för att hon ville ge eleverna möjlighet att vidga sina vyer.

I höstas tillverkade eleverna på Stora Hammars skola armband som såldes under ett öppet hus. Pengarna skänktes till Tandalaföreningen. Pengarna kunde i februari lämnas över till Kagongwa Primary School i Nzegadisktriktet där eleverna inte tidigare fått någon skollunch.

Man räknade ut att de 400 eleverna nu skulle kunna få en mugg majsvälling till lunch från mars till juni, då sommarlovet börjar.

Nu planerar eleverna på Stora Hammars skola att skicka teckningar och hälsningar till Kagongwa Primary School. Föreningens koordinator i Nzegaområdet besöker själv Höllviken i höst. Tandalaföreningen arbetar med vänskolor Tanzania-Sverige, sponsring av skolgång för fadderelever samt olika projekt som stöds av Forum Syd/SIDA. Mer information finns på www.tandala.org.

Elin Wrethov

Reporter Tidningen Hallå Vellinge

Nyheter från David Ezekiel

David Ezekiel är föräldralös och har tagits om hand av en syster. Han utbildar sig till bibliotekarie med sponsring via Tandala. Nu är han på praktik på ett bibliotek som ett led i utbildningen. David har skickat foton där han stolt visar upp sitt arbete på biblioteket.

Läs Davids berättelse under fliken Fadder gör skillnad.

 

RESAN TILL IGALULASKOLAN

Anette har, tillsammans med 10 andra medlemmar i Tandalaföreningen, åkt på besök på Igalulaskolan under sportlovet v. 8 och v. 9. Anette tog med sig alla skänkta bra saker till barnen och skolan. Kyrkskolan och Jack’s Sport hade också skänkt bollar och hopprep.

Barn och personal på Igalulaskolan hälsar och tackar så otroligt mycket!

Pojken Maulidi Shabani har fått en cykel av skolan och Elevrådet, så han slipper gå 2 mil/dag till och från skolan.

Under vintern har det rått svår torka och maten har blivit 4 ggr så dyr som tidigare!!!
Barnen på Igalula är beroende av att vi fortsätter att skicka pengar till den majsgröt som kokas till lunch och för en del fattiga barn, är detta t.o.m. det enda mål mat de får vissa dagar!

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Igalulagruppen (åk 4-5) på Kyrkskolan/
Anette Gröndahl Asp och Steve Nilsson
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se