Förstudie 2015

I april/maj 2015 åkte sju personer för Tandalas räkning till Nzega för att genomföra den förstudie som beviljats från Forum Syd. Syftet med förstudien var att skriva en ansökan om ett nytt rättighetsbaserat projekt med fokus på flickornas möjligheter att fullfölja utbildningen i seconday school t.o.m. Form IV. Förstudien är starten på samverkan mellan Tandala och TPBC (Tazengwa Pentecostal Bible College). TPBC har god lokal förankring i lokalsamhället och bred erfarenhet av utbildning.

Möten hölls med elever, lärare, rektorer, skolråd och representanter för skolförvaltningen i kommunen och en tjänsteman som är ansvarig för miljöfrågor i kommunen. Dessutom besöktes ett kvinnokooperativ, Undomo, som tillverkar vedsnåla spisar.