Bli Medlem

Föreningens medlemsavgift är 100 kr.
Avgiften betalas till PlusGirokonto 24 78 94-9 eller BankGirokonto 5589-7565. Skriv ditt namn, din adress och gärna också e-postadress om du har.
Eftersom vi är en liten förening som baseras på ideellt arbete är det viktigt att vi har många medlemmar som stöder vår verksamhet.