Årsmöte i Tandalaföreningen 2018

Styrelsen kallas och medlemmar, sponsorer och faddrar inbjuds till
Tandalaföreningens årsmöte 2018.

Årsmötet äger rum
måndag den 19 mars
kl. 18.00
på Kyrkskolan i Svedala

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars.
Motioner och anmälan om deltagande i årsmötet kan skickas till
kerstin.engleson@gmail.com

Vi är tacksamma för anmälan om deltagande senast den 15 mars.
Förtäring finns till självkostnadspris.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Besök från Forum Syd

Lotta Granberg öppnar officiellt hygienrummet på Nata Secondary School.
Lotta Granberg planterar träd på Kasela Secondary School.

Vårt projekt CEG (Campaign Education for Girls) avslutades den 30 juni förra året. Rapport är inskickad till Forum Syd.

I slutet av januari besökte vår handläggare på Forum Syd, Lotta Granberg, Nzega för att följa upp projektet. Hon träffade vår samarbetspartner TPBC, skolchefen för Secondary-skolorna samt gjorde flera skolbesök för att möta elever, föräldrar och lärare. Lotta fick öppna det senaste hygienrummet för flickor, som sponsrats av Rotary i Svedala. Nu finns snart hygienrum på fem olika skolor. Detta underlättar ytterligare för flickorna att gå i skolan när de har mens. (I vårt senaste projekt fick flickorna sy tygbindor, vilket ökade deras närvaro.)

Lotta fick också plantera träd vid skolbesök. Under hösten, när Tandala-representanter besökte vänskolor, startades trädplanteringsprojekt på flera skolor. Då planterades fruktträd och moringaträd. Nu fick vår handläggare på Forum Syd delta i detta projekt.

Gott Nytt År!

Under 2017 har vi skickat 355 000 kr till Nzega. Rekord!

Pengarna är insamlade av skolor, faddrar samt ett bidrag från Rotary.
Sedan 2007, alltså under 10 år har vi skickat sammanlagt 1 925 000 kr från Tandalaföreningen.
Bidrag från Forum Syd och vår egenavgift till projekten är inte medräknade.

Vi har det fjärde hygienutrymmet till flickor under konstruktion.
Det första byggdes med bidrag från Forum Syd. Ett är byggt med medel från Rotary och två med vänskolebidrag.

Julkonsert

Tandalagruppen på Naverlönnskolan bjuder in till julkonsert till förmån för vår vänskola i Tanzania!

Spelar och sjunger gör artister från Naverlönnskolan och Kulturskolan.
Kom i julstämning inför första advent! Hembakade lussebullar kommer att finnas till försäljning!

Biljettpriser:
60:-/vuxen
40:-/barn (upp till 12 år)

Biljetter kommer att finnas till försäljning på Ica Karlssons i Svedala, den 17/11 och 24/11, Och om det blir några kvar säljer vi dem i dörren. (Betalas kontant eller med swish).

Varmt välkomna!