Besök från Tanzania

Tandalaföreningen får besök från Nzega, Tanzania den 5-19 september.

Flera vänskolor kommer att kunna få besök av mr Tegile och mr Hamza,

som båda har varit verksamma i Tandalaföreningens arbete i Nzega med omnejd.

Resa till Nzega i februari 2019

Är du intresserad av att resa till Nzega i Tanzania? Vi är några som planerar att resa vecka 8-9 nästa år. Då kommer vi att besöka vänskolor och få uppleva hur livet ter sig i Tanzania.

Det finns också möjlighet att åka
på safari och/eller spendera några dagar på Zanzibar. Kontakta Kerstin Engleson

(kerstin.engleson@gmail.com), så får du mer information.